Activiteiten  Bothmer Gymnastiek  Shiatsu  Curriculum Leven in beweging – Beweging in het leven Kristin Van Houtte
Contact / Impressum Bothmer – Gymnastiek

 

De Bothmer-bewegingsleer werkt met bewegingsvormen waarbij de waarneming van het eigen lichaam centraal staat en bevorderd wordt. Bothmer heeft echter aandacht voor meer dan alleen maar het menselijke fysieke lichaam. Bewegingspatronen worden daardoor bewuster in relatie tot tijd en ruimte en ook in relatie tot de andere(n). De vrije ruimte, die op die wijze ontstaat, leidt tot een gezondere persoonlijke en intermenselijke dynamiek. Werkwijze: Lichaamsperceptie De Bothmer-bewegingsleer vindt zijn inspiratie in de Griekse cultuur, met aandacht voor geest en lichaam, voor filosofen en atleten. Deze bewegingsvorm neemt de Griekse vijfkamp als uitgangspunt om bewegingselementen te creëren en uit te puren, en om zo tot een evenwichtige lichaamsperceptie te komen. Ontstaan / historiek: Rudolf Steiner richtte in 1919 de Waldorfschool op in Stuttgart. Fritz Graf von Bothmer kreeg van hem de opdracht in deze school een bewegingsleer te ontwikkelen, gebaseerd op de ontwikkelingswetten van de mens die door Steiner beschreven werden. Deze bewegingsleer vormt de basis van de zogenaamde Bothmergymnastiek .

Rollende Staaf

In deze oefening rolt een houten staaf van onze rug. We voelen het gewicht zich verplaatsen op de rugkant van ons lichaam. Vooral de nek en rug kan je dan leren ontspannen om deze dan vrij in de ruimte te strekken. Zo kan je de staaf in vertrouwen op je rug laten rollen en onderaan opvangen.

 

Ruimteperceptie Met geometrische oefeningen kunnen we onszelf en de omgevende ruimte leren kennen. Zo ervaren we dat ruimtelijke vormkrachten ons opbouwen terwijl we terzelfdertijd ook de ruimte vormgeven. Wie in zijn huis goed is aangekomen, zich goed vindt in zijn lichaam en geest, wordt zich bewust van zijn wilskracht. Op die manier kunnen we vrijer worden in ons denken en zo bewust vormbepalend gaan leven in de wereld.

Groeiende hoogte

strevend in de hoogte

zoekend naar de diepte

spiraal in het oneindige terugkeren

oprichtend naar het nieuwe

groeiend in de wijde horizon

belastend, wisselend evenwicht

wint het de vrijheid

Bewuste verbinding van je lichaam met de ruimte Door creatieve, meditatieve en speelse oefeningen willen we een bewuste brug bouwen tussen onszelf en ons fysieke lichaam. We verscherpen het bewustzijn tussen de beweging en de rust van lichaam en geest. Bij de Bothmergymnastiek staan de krachten centraal die de mens ontwikkelt, om zijn houding in relatie tot de zwaartekracht te handhaven. Het is een bewust gevoerde strijd met de val, in verschillende situaties en spelvormen. Kracht en behendigheid worden ontwikkeld om telkens weer deze val meester te kunnen worden en om weer het evenwicht te vinden.

Loodrechte val in een punt

In de loodrechte val word een bewust gericht loslaten geoefend. In deze beweging word de ruimte volledig opgegeven om door de ademhaling weer de ruimte met haar kracht in te nemen. We hebben in deze oefeningen zowel vurige, luchtige, vloeiende als ook vallende bewegingskwaliteiten. Hier worden de vier basiselementen, vuur, licht, water en aarde aangesproken.

Therapie voorbeeld In alle Bothmer oefeningen word het loslaten geoefend. In deze oefening tast je je eigen ruimte af, neem je je grenzen waar en maak je daar bewust gebruik van. Het naar voren buigen en achter de rug standhouden zijn kwaliteiten die vertrouwen geven bij het voorwaarts gaan. Een ander aspect is de ademhaling, we hebben meestal de neiging meer in te ademen ( hebben, vasthouden) als uit te ademen (loslaten). In deze oefening wordt ingeademd terwijl we ons verticaal met onze armen naar boven toe strekken, en bij het loslaten tijdens de val wordt uitgeademd. Door deze inrollende beweging en het loslaten van het hoofd hebben we eventjes geen controle meer. Deze bewegingen verbinden het denken, voelen en de wil met het fysieke lichaam. Dit is ook de zin ervan.
Toepassingsgebied Opleiding / opvoeding: Voor leerkrachten, turnleraren, opvoeders, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, creatieve therapeuten, creatief agogen, animatoren, enz. Bothmer ondersteunt het ontwikkelingsproces van de (jonge) mens. Het is toepasbaar vanaf 8 jaar. Therapie Voor bewegingstherapie, psychotherapie enz.. Bothmer is gebaseerd op de bewuste omgang met de beweging, is ruimte-structurerend, geeft kracht door haar zuiverheid en bestrijkt een breed toepassingsspectrum Volwassenvorming : beweging en kunst Beweging Bothmer leert ons omgaan met beweging in het dagelijkse leven. Het combineert ontspanning voor het lichaam met bewustzijn voor de geest en ruimte voor de ziel. Bothmerbewegingen bevorderen de verinnerlijking en geven een vernieuwd levensgevoel. Kunst Bothmer focust zich op de wisselwerking tussen ruimtekrachten en beweging : de vraag van transfer (omzetting) van beweging naar ruimte en tijd staat centraal. Met deze krachten leren omgaan werkt inspirerend bij vele kunstvormen ( bvb. bij theater, muziek en woord, maar ook bij beeldhouwen, architectuur, enz...) Link: www.bothmermovement.eu youtube: Bothmer (2000/2012) Bothmer Movement International